Mercedes S450 với hệ thống tự động bảo vệ Pre-Safe

Ở Mercedes S450l và S450 Luxury có hệ thống bảo vệ PRE-SAFE, PRE-SAFE Implulse và PRE-SAFE sound công nghệ an toàn độc quyền của Mercedes -Benz Khi có cảnh báo…

Chức năng bình luận bị tắt ở Mercedes S450 với hệ thống tự động bảo vệ Pre-Safe